Skala Odczuwanego Stresu PSS-10. Narzędzie, które zmienia zrozumienie stresu.

Skala Odczuwanego Stresu PSS-10. Narzędzie, które zmienia zrozumienie stresu.


Grinday Relan - Na Stres

Wspieraj odporność na stres,
dzięki opatentowanym składnikom premium.


Stres jest wszechobecny w naszym życiu, ale jak możemy go mierzyć i zrozumieć? Odpowiedzią na to pytanie jest Skala Odczuwanego Stresu (PSS-10), narzędzie psychometryczne szeroko stosowane w badaniach i praktyce klinicznej. W tym artykule przyjrzymy się, czym jest PSS-10, dlaczego powstała, jak jest stosowana i co nam mówi o naszym stresie.

Czym jest PSS-10?

PSS-10, opracowana przez Cohena i współpracowników w 1983 roku, jest dziesięcioelementową skalą służącą do mierzenia poziomu odczuwanego stresu. Skala ta ocenia, w jakim stopniu sytuacje w życiu osoby są oceniane jako stresujące. Pytania w PSS-10 koncentrują się na uczuciach i myślach z ostatniego miesiąca, pozwalając respondentom ocenić, jak często czuli się na przykład zdenerwowani, poza kontrolą, czy przytłoczeni.

Unrecognizable professional female psychologist writing on clipboard while sitting against client on blurred background during psychotherapy session in light office

Dlaczego powstała PSS-10?

PSS-10 została opracowana w odpowiedzi na potrzebę prostego, ale efektywnego narzędzia do mierzenia postrzeganego stresu. Wcześniejsze metody często skupiały się na konkretnych wydarzeniach lub okolicznościach życiowych, nie uwzględniając subiektywnego doświadczenia stresu. PSS-10 umożliwia ocenę ogólnego poziomu stresu, niezależnie od konkretnych zdarzeń.


Kto stosuje PSS-10?

Skala ta jest szeroko stosowana w badaniach psychologicznych, medycznych, a także w praktyce klinicznej. Psychologowie, lekarze, terapeuci, a nawet pracownicy HR korzystają z PSS-10 do oceny poziomu stresu u pacjentów, klientów czy pracowników. Jest to narzędzie przydatne w diagnozowaniu zaburzeń związanych ze stresem, monitorowaniu skuteczności interwencji terapeutycznych oraz w badaniach nad wpływem stresu na zdrowie.

pss stres

Do czego się nadaje PSS-10?

PSS-10 jest szczególnie przydatna w:


Grinday Relan - Na Stres

Wspieraj odporność na stres,
dzięki opatentowanym składnikom premium.


  • Diagnozowaniu poziomu stresu i jego wpływu na zdrowie psychiczne i fizyczne.
  • Monitorowaniu zmian w odczuwanym stresie w odpowiedzi na różne interwencje terapeutyczne.
  • Badaniach naukowych, gdzie potrzebna jest standaryzowana miara stresu.
  • Praktyce klinicznej, jako narzędzie pomocnicze w terapii zaburzeń lękowych, depresji i innych.

Jak każdy z nas może wykorzystać PSS-10 w swoim życiu?

Skala Odczuwanego Stresu PSS-10 nie jest narzędziem zarezerwowanym wyłącznie dla specjalistów. Każdy z nas może skorzystać z tej skali, aby lepiej zrozumieć własny poziom stresu i podejmować świadome decyzje dotyczące zarządzania nim. Test PSS-10 jest dostępny online i można go wykonać pod adresem ankieta PSS-10.

Możliwe wyniki testu PSS-10 i jak się zachować.

relaks w domu

Wyniki testu PSS-10 są wyrażane w punktach, które odzwierciedlają poziom odczuwanego stresu. Ogólnie, wynik można interpretować następująco:

  • 0-13 punktów: Niski poziom stresu. Wskazuje na dobrą kontrolę nad stresorami i zdolność do radzenia sobie z nimi.
  • 14-26 punktów: Średni poziom stresu. Może wskazywać na potrzebę lepszego zarządzania stresorami lub poszukiwania metod radzenia sobie ze stresem.
  • 27-40 punktów: Wysoki poziom stresu. Wskazuje na znaczące obciążenie stresem i potrzebę podjęcia działań w celu jego redukcji.

Budowanie odporności na stres z Grinday Relan.

W zależności od wyniku testu PSS-10, warto rozważyć różne metody radzenia sobie ze stresem. Jedną z opcji może być Grinday Relan, suplement diety, który zawiera składniki premium wspierające odporność organizmu na stres oraz dobre samopoczucie psychiczne i fizyczne. Grinday Relan może być używany jako wsparcie w utrzymaniu pozytywnego nastroju i równowagi emocjonalnej, zarówno samodzielnie, jak i w połączeniu z innymi metodami radzenia sobie ze stresem, takimi jak techniki relaksacyjne, ćwiczenia fizyczne czy terapia.

Podsumowanie.

PSS-10 to potężne narzędzie, które pomaga w zrozumieniu i mierzeniu stresu. Jego uniwersalność sprawia, że jest szeroko stosowane w różnych dziedzinach, od psychologii po medycynę. Dzięki PSS-10 możemy lepiej zrozumieć, jak stres wpływa na nasze życie i jak możemy efektywnie go zarządzać.

Bibliografia:

  1. Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983). A global measure of perceived stress. Journal of Health and Social Behavior.
  2. Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, Appraisal, and Coping. Springer.
  3. Lee, E. H. (2012). Review of the psychometric evidence of the perceived stress scale. Asian Nursing Research.
Kliknij aby ocenić!
[Głosów: 2 Średnia: 5]

Grinday Relan - Na Stres

Wspieraj odporność na stres,
dzięki opatentowanym składnikom premium.


Zostaw komentarz